Internetová reklama

Internetová reklama – jedná se o poměrně mladý propagační nástroj, který je velmi dynamický ve svém vývoji a neustále se mění. Snahou internetové reklamy je přilákat na webové stránky, co nejvíce návštěvníků za účelem propagace a prodeje.

Asi nejvíce používaným nástrojem je metoda SEO (Search Engine Optimalization), přičemž je potřeba pracovat s on-page meno off page optimalizací webových stránek. Dalo by se říct, že to taková internetová alchymie, která využívá různé přísady tak, aby výsledkem byly enormně navštěvované a využívané stránky a záleží na každém jak intenzivně a kvalitně se bude této oblasti marketingu věnovat. Nutno říct, že se jedná o velice efektivní formu reklamy za příznivých finančních investicí v rámci marketingového mixu.

Je praxí prokázáno, že investice do kvalitního SEO se vrací v podobě zvýšené návštěvnosti webových stránek a tím i objednávek produktů a služeb. Dále existují internetové reklamní systémy, které jsou již placené, říká se jim PPC (Pay Per Click), v tomto případě se platí pouze za kliknutí na stránky a vzhlédnutí a nikoliv jen za  zobrazení reklamy či banneru. Klient má tak jistotu, že jeho stránky jsou opravdu navštívené.

Další součástí internetové reklamy je bannerová reklama (banner= prapor nebo plakát), jedná se o zpravidla o čtvercový či obdélníkový obrázek či animaci zobrazenou na komerčních a masivně navštěvovaných webových stránkách. Jedná se o nejčastější formu internetové reklamy, která už ale pomalu začíná být v rámci internetového marketingu zastaralá. U klasických bannerů bylo zjištěn jev známý jako banner blindness („bannerová slepota“), což v praxi znamená, že uživatelé v podstatě ignorují informace poskytované ve podobě bannerových aplikací na standardních místech.

Internet press web Marketing Strategy

Internetová reklama:

SEO – Search engine optimalization (optimalizace webových stránek pro vyhledávače)

SEM – Search Engine Marketing

Bannerová reklama – image + brandová reklama

PPC (Pay Per Click) – výkonnostní reklama

Hypertext – hypertextové odkazy slouží k budování backlink (zpětné odkazy) používají se v PR článcích

PR článek – Poutavý text napsaný a umístnění na internetu

Copywriting – psaní PR článků a Tiskových zpráv

Copyediting – Stylistická korektura textu

Social Media – vizitka firmy na Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, Stream etc.

online obchodní strategie tiskové zprávy