Tvorba internetových aplikací a her

Tvorba internetových aplikací a internetových her

Jedná se o další doplňkovou aktivitu internetového marketingu, která prostřednictvím zábavy a relaxace upozorňuje a doporučuje výrobek a nebo službu. Jedná se o méně násilnou formu reklamy a propagace. Tvorba internetových her a internetových aplikací by měla být řešena v kontextu celkové kampaně a může se stát, že pro některé výrobky nebo služby nebude úplně vhodná. Na druhé straně tyto aplikace a hry umožňují oslovit a komunikovat s konkrétním člověkem,  jedná se o přímou formu komunikace, která může mít v celkovém marketingovém mixu své unikátní místo.

Tvorba internetových aplikací a internetových her: