Guerillový marketing

Guerillový marketing

Guerilla marketing je nekonvenční forma propagace, jehož úkolem je vzbudit maximální zájem s použitím minimálního rozpočtu. Možností je mnoho, například virální marketing nebo parazitující marketing (například na sponzorovaných akcích atd.). Hlavním znakem guerilla marketingu je neočekávané, drastické, humorné, krátkodobé či levné sdělení.

Guerilla marketing ukázka: