Rozhlasová reklama

Rozhlasová reklama

Jedná se o poměrně hojně rozšířenou formou reklamy, která je zároveň i cenově dostupná. Oproti televizi má rozhlasové vysílání tu nevýhodu, že ho lidé mohou vnímat pouze sluchem, což může být na druhé straně v dobře zvoleném marketingovém mixu také výhodou.  Rozhlas poslouchají lidé více než sledují televizi. Tvorba rozhlasového spotu je poměrně jednoduchá a nenáročná.

Rozhlasová reklama