Tisková reklama

Tisková reklama

Jedná se v podstatě o nejstarší formu reklamy v masovém měřítku.

Hlavní výhodou tiskových médií je dostupnost velkého množství informací  pro širokou veřejnost. Tisk je atraktivní pro oko a navíc dává dostatečné množství času pro vstřebávání informací. Mnoho čtenářů bere čtení novin a časopisů jako rituál všedního dne a stále upřednostňuje klasickou papírovou podobu před elektronickou verzi novin a časopisů. Tisková reklama je tradiční součástí marketingového mixu, lze ji kombinovat také s PR (Public Relations) v tištěných médiích a přesto, že někteří odborníci tvrdí, že zanikne, zatím se ukazuje opak. Tisková reklama stále přináší vyšší zisky než internetová reklama.

Tisková reklama