Public relations PR – mediální full servis PR

Jedná se o soubor metod, technik a nástrojů, pomocí kterých buduje firma vztahy se svým okolím a snaží se ovlivňovat jejich postoje ve svůj prospěch. Jedná se o dlouhodobou a cílevědomou činnost, která pomáhá zlepšovat, udržovat či vytvářet lepší image firmy, produktu nebo služby.

PR využívají firmy v těchto případech:

 • Potřeba sdělit pro firmu důležité informace potenciálním zákazníkům a tím podpořit prodej jejich výrobku nebo služby. Pokud se firmě povede získat zpětnou vazbu, může následně změnit a posílit techniky prodeje a způsoby komunikace.
 • Strategické řízení vedoucí k odvrácení nepříznivých vlivů – útoků na firmu nebo produkt.
 • Vnitropodniková komunikace ke zvýšení motivace zaměstnanců (inhouse PR).
 • Ovlivňování názorů veřejnosti na orgány státní správy za účelem přijetí zákonů.

 

V praxi jsou nejvíce využívanými nástroji PR tiskové zprávy a články a pořádané tiskové konference, kde tiskový mluvčí předá odborné i laické veřejnosti a novinářům své sdělení. Mezi další formy PR patří také sponsoring a foundrising.

Public relations PR – mediální full servis a PR

Za zásadní rozdíl mezi reklamou a PR lze považovat to, že reklama se snaží o podporu krátkodobého prodeje produktu nebo služby a PR se soustředí na dlouhodobé budování image, vztahů a komunikace s cílovou skupinou. Reklama využívá pro komunikaci klasická masová média (internet, rozhlas, tisk, TV, outdoorová a indoorová reklama) a PR využívá i mnohé jiné prostředky (například sportovní události, charitativní akce, různé eventy atd).

Public relations PR – mediální full servis a PR

Druhy PR v praxi:

 • Vztahy s médii – tiskové zprávy, konference, publicita.
 • Vztahy s neziskovou sférou – sponsoring.
 • Vztahy s vládními institucemi – za účelem např. prosazení zákonů.
 • Vztahy s akcionáři, se zaměstnanci.
 • Vztahy s okolím, menšinovými skupinami atd.
 • Vztahy se zákazníky a veřejností – firemní večírky, kulturní, sportovní akce atd.
 • Lobbing
 • Krizová komunikace
 • a další

Public relations PR – mediální full servis a PR

 

Internet press media tiskove zpravy na internetu

Komunikace s tiskem a novináři

Jedná se o léta budované vztahy, kdy zkušený PR pracovník vlastní rozsáhlou databázi kontaktů na novináře a média obecně, ví kdy a jak oslovit vhodného novináře a umí pracovat s informacemi. Je potřeba zajistit „průchodnou cestu“ od materiálu napsaného na papíře až ke čtenáři, kterého firma, produkt nebo služba potřebuje oslovit. Aktivně vymýšlíme a doporučujeme jak pracovat nejvhodněji s médii.

Strategické Mediální a PR plánování

Je důležité mít na paměti hned od samého začátku, že PR není spontánní aktivita, ale je to plánovaná a dobře připravená strategická aktivita. Je potřeba mít přesně naplánované, kdy a jaké informace se dostanou na veřejnost, a to v souladu s celkovou marketingovou strategií propagace firmy, produktu nebo služby. To je to, čemu se dlouhodobě věnujeme a poradíme Vám jak na to.

Monitoring a analýza aktivit a médií

Dřív než se rozhodne, jak by měla kampaň vypadat, je potřeba si zodpovědět základní otázky:

 • Jak vypadá trh?
 • Co dělá konkurence?
 • Co se ví, říká a píše o naší firmě, produktu či službě?

Pokud budeme schopni dát odpovědi na tyto základní otázky, budeme schopni získat náskok na trhu a chytře využít příležitostí, které se nám nabízí.

Monitoring aktivit je důležitý pro zpětnou vazbu kampaně, ale ještě před jeho zahájením je nutné provést analýzy, vedoucí k tomu co, jak a kdy máme dělat, abychom vynaložili finanční prostředky na propagaci chytře a efektivně.

Public relations PR – mediální full servis a PR

tiskové Zprávy EU logo

 

Public relations PR – mediální full servis a PR

strategický marketing NovinyCZ