V dnešní době máme velkou výhodu, že pro odhalení případných problémů nebo jen běžnou kontrolu můžeme využívat moderní metody a není tak častokrát nutné ani zastavit celý provoz nebo dané elektrické zařízení rozebírat. Diagnostika může odhalit mnoho.

více v článku...

Co určí průrazné napětí

Možnost, jak stanovit předpokládané průrazné napětí a tedy i vyhodnotit stav izolace nabízí nedestruktivní metoda vyvinutá v letech 1980 – 1989. Počítačový program vyhodnotí stav izolace na základě získaných dat o závislosti vodivosti na napětí ve stejnosměrném režimu. Z výsledků se pak lze dozvědět, zda olej v zařízení obsahuje vodu, vysoké množství plynů nebo vodivé nečistoty a na základě těchto informací navrhnout případný další postup pro opravy nebo podrobnější řešení problémů.

Buchholzovo relé plní speciální úkol

Plynové neboli buchholzovo relé zajišťuje v olejových transformátorech větších výkonů ochranu proti přetížení, přehřátí či zkratu. Funguje na principu dvou plováků a umisťuje se mezi nádobu transformátoru a dilatační nádobu. Reaguje na náhlé přetížení, zkrat, ztrátu nebo naopak nahromadění oleje a o vzniklém problému dá vědět signalizací, případně následně odpojí transformátor od sítě a zamezí opětovnému zapojení.

Odběry vzorků plynů napoví

Po signalizaci by mělo dojít k odebrání vzorků plynů v co nejkratším časovém intervalu, aby nedošlo k možné změně složení jednotlivých komponentů při ponechání volných plynů ve styku s olejem. Odběry vzorků plynů je potřeba provádět především tak, aby se zamezilo přístupu vzduchu a pokud chceme získat komplexní vyhodnocení případné teplotní vady stroje, je nutné provést také odběr oleje z nádoby stroje. Pak můžeme získat přehledné výsledky a také povědomí o stavu stroje i případných nutných opravách či změnách.