Po suchém létě nastoupilo tradičně upršené zářijové počasí, letos snad s ještě větší intenzitou než obvykle. Dětem se chodí lépe do školy, protože horké počasí je již neláká k vodě. Ta se však objevila na mnoha nesprávně odvodněných i zcela neodvodněných pozemcích.

Zejména majitelé rodinných domů a zahrad v těchto dnech bojují s promáčeným pozemkem. Prší hodně a vydatně. Po několika letech spíše na suchu jsme se opět rozpomenuli, že by náš pozemek chtěl odvodnit. Odvodnění pozemku by mělo být samozřejmostí už při založení stavby a zahrady. Jak na to, aby vše správně fungovalo?

Základem je odvodnění střešních ploch vhodným okapovým systémem a svedení vody do zásobníků, nebo do místní dešťové kanalizace. Současným opatřením pak musí být osazení funkčního drenážního systému. Jeho hlavní část tvoří drenážní trubky s malými štěrbinami, díky kterým jsou trubky schopny sbírat a následně odvádět vodu.

více v článku...

Co je nutné odvodnit drenáží?

Už při stavbě domu i různých přístaveb bychom měli myslet na odvodnění základové desky a sklepních prostor. Vodu je zespoda stavby nutné odvádět drenážními trubkami mimo stavbu. Odvodnit se musí zpevněné části kolem domu – pojezdové i pochozí, též pochozí části v zahradě a parkovací místo. Hodně přemočené pozemky a zahrady se odvodňují pomocí drenážních trubek komplexně.

Určitě vás na velkých plochách lákají různé alternativy. Ano, třeba některé rostliny a hustější osázení obecně může k odvodnění pomoci. Vhodné jsou třeba vrby, jalovec, bříza a další. Ty nejenže snesou větší půdní vlhkost, ale pozemek současně odvodňují. Problematické, zejména jílové podloží, a současně často či pravidelně podmáčenou zahradu, odvodní spolehlivě pouze vhodné drenáže v podobě v zemi instalovaných drenážních trubek, ideálně s čisticí šachtou. Odvodnit zpevněné plochy pak pomáhají různé žlaby s hloubkou kolem 20 cm.

Jak osadit drenážní trubky?

Aby drenážní trubky skutečně fungovaly a odváděly vodu, je zapotřebí je osadit do hloubky minimálně 70 cm. Pokud se osazují pod stavbu, ev. v její těsné blízkosti, měla by být hloubka nad spodní částí základů. Trubky je nutné podsypat a obsypat štěrkem menší frakce. Rozhodně se nesmí drenážní trubky zasypávat výkopovou zeminou přímo. Štěrk se rovněž nesype přímo na trubky. Nejdříve se na ně umístí vhodná geotextilie. Tradičně se používá geotextilie 500g/m2. Pouze správně položený drenážní systém funguje dlouhodobě, nezanáší se a je chráněn i před mechanickým poškozením.