Trvalý pobyt pro cizince je možné získat za určitých podmínek. Co vše je nutné splnit a kdy o něj lze požádat?

více v článku...

Kdy a kdo může požádat o povolení k trvalému pobytu

O povolení k trvalému pobytu může cizinec požádat, jestliže na území ČR nepřetržitě pobývá nejméně po dobu 5 let, případně v rámci některých výjimek i kratší dobu.

Požádat si shodně může o trvalý pobyt cizinec, tj. obyvatel tzv. třetí země, ale také občan EU. Pokud cizinec povolení obdrží, významně se tím mění jeho status. Získává jím prakticky všechna práva a povinnosti jako kterýkoli jiný občan České republiky.

Cizinec je tak zařazen do systému veřejného zdravotního pojištění a může se věnovat v Česku výdělečné činnosti, tedy podnikat nebo se nechat zaměstnat. Naopak nezíská volební právo, nemůže pracovat v ozbrojených silách a zůstávají mu rovněž povinnosti vůči Ministerstvu vnitra.

Pokud má cizinec následně v České republice nejméně po dobu 5 let trvalý pobyt, opravňuje jej tato skutečnost společně s dalšími podmínkami rovněž k tomu, aby si následně požádal o české občanství.

Jak požádat o trvalý pobyt

Nutné je podat si žádost. Ta se podává na pracovišti MV ČR podle místa hlášeného pobytu. Cizinec by ji měl podat osobně.

K žádosti o trvalý pobyt je nutné přiložit:

  • cestovní doklad
  • vlastní fotografii
  • doklad o zajištění ubytování
  • doklad o zajištění prostředků k pobytu
  • doklad o zkoušce z českého jazyka
  • eventuálně doklad obdobný výpisu z evidence trestního rejstříku

Kromě cestovního dokladu, rodného listu, dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka a fotografie nesmějí být doklady starší než 180 dnů.

Co se děje po podání žádosti

Podanou žádost následně Ministerstvo vnitra posuzuje. V případě kladného vyřízení může uchazeč o trvalý pobyt obdržet průkaz o povolení k trvalému pobytu. Ten má podobu biometrické karty.

Převezmete si jej po předchozí telefonické domluvě. V případě, že nebudete zastiženi, obdržíte písemnou výzvu k vyzvednutí.

Tento průkaz se vydává s platností 10 let a žadatel je povinen si řádně požádat o jeho prodloužení. Jestliže si 90 dnů před uplynutím doby platnosti průkazu podáte žádost o jeho prodloužení, prodlouží se vám následně taktéž o 10 let.

V případě, že bude žádost naopak zamítnuta, má žadatel nárok se proti rozhodnutí odvolat. Lhůta činí 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání lze zaslat na příslušné pracoviště ministerstva, případně podat osobně.

Je možné zrušení trvalého pobytu cizince?

Zrušit platnost povolení k trvalému pobytu lze. Učinit tak Ministerstvo vnitra může v souladu se zákonem o pobytu cizinců na území ČR, konkrétně se důvody vymezují v § 77.

Uvedeno zde tak mimo jiné je kupříkladu i zdůvodnění, že cizinci byl trvalý pobyt povolen na základě předložených padělaných anebo pozměněných náležitostí. Mezi důvody zákon zařazuje například i to, že cizinec pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let.

Požádejte o pomoc

Vyřízení trvalého pobytu tak vyžaduje nutný čas i administrativu. Vyplatí se proto požádat o pomoc pracovní agenturu IRS Czech, která nutné náležitosti zajistí.